Як отримати кращий дохід від держактивів без масової приватизації

Межі державного капіталізму помітні в усьому світі – від Китаю, Пакистану, Єгипту, Нігерії до України. Активи державних підприємств у світі становлять еквівалент половини світового ВВП, а державна нерухомість коштує вдвічі більше.

Десятиліття досліджень, у тому числі МВФ, показали, що державні підприємства в середньому на третину менш продуктивні, ніж приватні. Це перешкоджає реформуванню фінансового сектору та ефективному розподілу капіталу, що призводить до стримування економічного розвитку та зростання.

Потрібно більше приватного сектору, більше конкуренції та економічного зростання. Однак, запуск масової приватизації, як у 1980-х та 1990-х роках, не є ані політично бажаним, ані фінансово ефективним, оскільки це зазвичай призводить до надмірної передачі суспільного багатства приватному сектору.

Цього разу важливо забезпечити максимальне використання суспільного багатства на користь суспільства в цілому, допомагаючи оплачувати інвестиції, необхідні для покращення інфраструктури, клімату та задоволення потреб населення, що старіє.

Реклама:

Прийняття загальних фіскальних правил/цілей для уряду, що ґрунтуються на обліку та чистих активах, разом із професійним управлінням держактивами, створює значні можливості для покращення довгострокових державних фінансів країни, водночас вирішуючи короткострокові проблеми.

Що продати, а що ліквідувати: як ФДМУ визначає майбутнє держактивів

Дослідження МВФ чітко показують, що уряди з більшим чистим капіталом (активи мінус зобов’язання) швидше оговтуються від рецесії та мають нижчу вартість запозичень.

Запровадження професійного управління портфелем держактивів, консолідованих у холдинговій компанії – Суверенному фонді – дозволить максимізувати вартість портфеля та дивіденди, тим самим покращуючи фіскальний простір та фінансову стійкість уряду.

Створення такого фонду вимагає чотирьох паралельних напрямів (комерційний, юридичний, обліковий та фінансовий), які координуються офісом/командою з управління проєктом, що допоможе визначити, реалізувати та управляти зацікавленими сторонами під керівництвом керівного комітету/незалежної невиконавчої ради.

Комерційний напрям, як правило, користується підтримкою консалтингової компанії, яка робить припущення щодо "найкращого використання" активів і пріоритетизує сектори та активи з найкращим потенціалом для успішного управління.

Розробляється стратегія та бізнес-план для кожного сектору та базових активів, в результаті чого буде розроблена комплексна стратегія для портфеля, включаючи послідовність і терміни потенційних інвестицій та необхідних продажів.

Юридична компанія підтримає юридичний напрям та проведе комплексний юридичний аудит, включаючи огляд активів, дозволи, обмеження та вимоги. Компанія також надасть консультації щодо юридичної структури та управління фондом, щоб він функціонував як приватна холдингова компанія.

За допомогою міжнародної аудиторської компанії обліковий напрям відповідає за формалізацію оцінки активів та підготовку початкового пакету фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий напрям передбачає надання рейтингових консультацій міжнародним інвестиційним банком та його фахівцями з рейтингування, які допомагають адаптувати всі вищезазначені напрямки роботи для отримання найкращого рейтингу облігацій з метою досягнення найнижчої можливої вартості боргового фінансування.

Фінансовий консультант також надасть рекомендації щодо послідовності та оптимальних термінів потенційних IPO та продажу активів з метою оптимізації портфеля та кожного бізнесу. Всі ці зусилля не лише сприятимуть розвитку приватного сектору, але й поглибленню ринків капіталу.

Професіоналізація управління портфелем вимагає незалежності від короткострокового політичного впливу, в тому числі здатності наймати професійних менеджерів та радників за ринковими зарплатами.

Хоча Суверенний фонд не повинен бути лідером на ринку в оплаті праці професіоналів, він повинен мати достатню політичну та фінансову незалежність, щоб залучати потрібні таланти та наймати професійних радників.

За зразком фондів прямих інвестицій та інфраструктурних фондів, команда з управління професійним портфелем буде організована у секторні команди з метою трансформації портфеля до рівня продуктивності та прибутковості, подібного до аналогічних показників у приватному секторі в кожному сегменті.

Стратегії, розроблені для кожної портфельної компанії, реалізуються її генеральним директором за підтримки незалежної наглядової ради, що складається з досвідчених бізнес-менеджерів.

Інституціоналізація незалежної холдингової компанії на відстані витягнутої руки від короткострокового політичного впливу вимагає від Суверенного фонду вести свою діяльність прозоро і принаймні за тими ж стандартами, що й інвестиційні компанії приватного сектору, які котируються на біржі. Це пов’язано з тим, що Суверенний фонд є справді публічною компанією, яка належить платникам податків.

Це також вимагає прозорої оцінки діяльності кожного керівника та члена невиконавчої ради в рамках комплексного процесу. Щоб завоювати довіру зацікавлених сторін, ця щорічна оцінка має бути співставлена з бізнес-планом та аналізом ринку.

Цей процес гарантує, що рада має відповідні компетенції, і що керівництво працює відповідно до цілей і відповідних ринкових перспектив.

Прийняття фіскальних правил/цілей, заснованих на обліку та чистих активах, разом із професійним управлінням держактивами, створює значні можливості для покращення державних фінансів у довгостроковій перспективі.

Це допоможе генерувати додатковий дохід для уряду в розмірі декількох відсотків ВВП щорічно, залежно від розміру портфеля, що консолідується. І це без скорочення державних послуг чи збільшення податків – на користь суспільству в цілому.

Даг Деттер, інвестиційний банкір, спеціально для ЕП

Wiki
Newsletter